ჩვენი გუნდი

თანადამფუძნებელი / დირექტორი

.

სამეცნიერო კონსულტანტი

.

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

.

შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

.