ჩვენი გუნდი

თანადამფუძნებელი / დირექტორი

.

სამეცნიერო კონსულტანტი

.

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

.

შესყიდვების მენეჯერი

.

იურისტი

.

სოციალური მედია მენეჯერი

.