14/06/23 „საქართველოს კლიმატ-ტექნოლოგიების საჭიროებების შეფასება და პრიორიტეტული ტექნოლოგიების შემოტანისა და გავრცელების საგზაო რუკის მომზადება/TNA“

თარიღი 14/06/2023 სრულად

" საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსის Meliora 2022 "

თარიღი 06/06/2023 სრულად

25/05/2022 "განახლებადი ენერგიის დირექტივის (RED II) დანერგვა საქართველოში"

თარიღი 31/05/2023 სრულად